(C) 2007 GNA. Alle rechten voorbehouden.
 


  Containerpark automatisering     Integratie     DIFTAR     GreenFuture Software
 
GNA is onder meer gespecialiseerd in automatisering en informaticatoepassingen gericht op afvalverwerking en de recyclage-industrie.
In dit kader ontwerpen wij oplossingen met betrekking tot weeg– en betaalsystemen op containerparken en dit zowel op het vlak van automatisering als software-ondersteuning.
Ook de conceptbepaling kan u eventueel aan ons toevertrouwen. Met onze ruime ervaring op het vlak van DIFTAR ontwerpen wij een containerpark volgens uw behoeften en budget.
 
Voor automatisering bieden wij onder meer:
Toegangscontrole, slagbomen, registratie-systemen, camerabewaking
Handterminals
Automatische weegbruggen
Elektriciteitswerken, bekabeling
Toegangsbadges, ontwaardingskaarten, ticketsystemen
Betaalautomaten (vb. PROTON, ontwaarding, biljetten, munt)

Voor software ondersteunen we onder meer:
Klantenbeheer, quota per afvalsoort, tarieven
Beheer aanlevering, weeggegevens,
registratie betalingen, opvolging niet conformiteiten
Facturatie, interfaces naar boekhouding
Voorraad– en afvoerbeheer
Registers, rapportering naar overheden,
managementinfo
Enz ...

 

Tel: +32 14 24 85 90
Fax: +32 14 24 85 99
Dikberd 18
2200 HERENTALS
Home | Routeplan | Contact
Copyright (c) 2007 Group NDLE Automation. Alle rechten voorbehouden