Afvalverwerkende bedrijven of overslagGNA werkt aan software voor registratie van inkomende en uitgaande afvalstromen.
Afvalverwerkende bedrijven en overslag bedrijven hebben er alle baat bij om te weten vanwaar afval gekomen is en waar het later naar getransporteerd werd.

Op basis van de registraties van inkomende afvalstromen kunnen de juiste weegbons en later facturen gemaakt worden.
De transporteur dient een minimaal aantal gegevens in te geven om het voor de chauffeur zo eenvoudig mogelijk te houden. Daarom worden een deel van de gegevens automatisch gekoppeld op basis van de badge waarmee de chauffeur zich aanmeld.