OEEOverall Equipment Effectiveness, oftewel OEE, ook wel vrij vertaald betekent dit de ‘Daadwerkelijk Effectieve Benuttingsgraad van Machines’. Hier een klein woordje uitleg wat dit juist betekend.

Het is een belangrijke methodiek om te kunnen beoordelen in welke mate machines en installaties functioneren ten opzichte van het maximaal haalbare. Installaties worden immers aangeschaft en in gebruik genomen om te functioneren. Iedere verstoring, stilstand of kwaliteitsafwijkingen is dan ook een verlies.

OEE maakt onderscheidt in een zestal verliezen, ook wel de “Six Big Losses” genoemd, welke kunnen worden onderverdeeld in een drietal categorieën:

 1. Beschikbaarheidsgraad
 2. Prestatiegraad
 3. Kwaliteitsgraad

De OEE is niet zomaar een ‘getal’. Het vertegenwoordigt een waarde die inzicht geeft in de prestaties van een specifieke installatie. Daarnaast is het een uitstekend hulpmiddel bij het verbeteren van processen. Maar hoe komt de OEE precies tot stand?

Hierbij geldt dat stilstanden, snelheidsverliezen en kwaliteitsverliezen kunnen worden onderverdeeld in de categorieën:

 • Gepland
 • Ongepland

Berekening:

 • OEE = Beschikbaarheidsgraad x Prestatiegraad x Kwaliteitsgraad
 • OEE = (B/A) * (D/C) * (F/E)

Voordat de OEE kan worden gemeten dient er duidelijk te zijn met welke verliezen het proces/de installatie te maken heeft en hoe deze kunnen worden gemeten. Net als bij andere data-studies geldt ook voor het bepalen van de OEE dat alle toegereikte data zoveel mogelijk moet worden gewantrouwd, totdat is bewezen dat deze objectief en correct is. Het vergaren van de benodigde gegevens kan op verschillende manieren:

 • Handmatig;
 • Kruisjestabellen
 • Elektronisch (PLC-geheugen)

Nadat de OEE is berekend, ontstaat er een duidelijk beeld over de effectieve benuttingsgraad van een installatie of proces.

De OEE is niet zomaar ‘slechts een percentage’, maar kan een grote rol spelen in de strategieën van een organisatie. Bijvoorbeeld:

 • Zorg voor de persoonlijke ontwikkeling van operators om hen te leren de prestaties van ‘hun’ installatie te bewaken en onderhouden (eigenaarschap)
 • Zorg voor de aanschaf van productiviteit verhogende apparatuur
 • Stel preventieve onderhoudsschema’s op voor de gehele levensduur van de installatie

De OEE kan worden gebruikt als primaire indicator (bewaker) van de prestaties van installaties. Een van de uitdagingen in OEE is het pogen de variabele kosten om te zetten in vaste kosten, oftewel ongeplande verliezen om te zetten in geplande verliezen!

Het berekenen en analyseren van de OEE van een installatie kan met ons installatiebeheer (WAP). Door een juiste analyse van de OEE kan de productiviteit steeds enkele procenten verbeterd worden welk een effectieve winst oplevert.

OEE 1

OEE 2