ReceptuurIn de webapplicatie (WAP) kunnen recepturen van bepaalde productieprocessen bekeken en aangepast worden. Recepturen kunnen bestaan uit een sequentie van handelingen die in een productieproces uitgevoerd worden. Hoelang een bepaalde klep van een bepaald product moet openstaan of welk gewicht moet bereikt worden vooraleer een klep dichtgaat. Er kunnen zo verschillende recepturen aangemaakt worden naargelang welk product men wil maken.