Job omschrijving

 • Industrieel Werfleider (Automatisatie)
 • Automatisatie
 • Voltijds
 • Herentals
 • Marktconform salaris + maaltijdcheques

Jobgerelateerde competenties

 • Een industriële elektriciteitskast plaatsen en uitrusten
 • De kabels van industriële elektrische uitrusting aansluiten op machines, verlichtingspunten of stopcontacten
 • De elektrische installatie in werking stellen en controles uitvoeren
 • Industriele verlichtingsinstallaties installeren en aansluiten
 • Materiaal voor lage spanning plaatsen en aansluiten (schakelaars, stopcontacten, …)
 • Kabeltrajecten en elektrische leidingen maken en plaatsen
 • Een diagnose stellen van storingen aan installaties en de defecte onderdelen herstellen

Persoonsgebonden competenties

 • werkinstructies volgen
 • sociaal vaardig zijn
 • resultaatgericht werken
 • klantgericht zijn
 • nauwkeurig werken
 • flexibel zijn
 • samenwerken
 • creatief zijn
 • zelfstandig werken
 • bereid zijn tot leren

Gezocht profiel

Diploma A2/A3 electro-mechanica – electro-technieken – electronica