Analyse rapportageIn het installatiebeheer of Web Automation Portal (WAP) kan men de gelogde gegevens gaan analyseren. Zo kan het productieproces van een installatie geanalyseerd worden alsook de hoeveelheid geproduceerd product.

Uit deze analyse kunnen allerlei rapporten en grafieken getrokken worden waaruit het productieproces nog beter kan geanalyseerd worden.

Ook alle alarmen die gelogd worden kunnen bekeken worden in een alarmlijst. De frequentie van voorkomen van de alarmen kan ook makkelijk bekeken worden.