Algemeen

Het privacy beleid geldt voor élk gebruik van onze website en voor alle persoonsgegevens die worden geregistreerd via deze website.

GNA neemt verplichtingen omtrent uw privacy heel ernstig. Wij springen dus omzichtig om met het verwerken en doorgeven van uw persoonsgegevens. Organisatorische én technische maatregelen zorgen ervoor dat de overdracht en bewaring van dergelijke gegevens veilig verlopen.

GNA vraagt u om het privacy beleid grondig te lezen, zodat u weet hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Bezorgt u ons persoonsgegevens? Dan geeft u ons toestemming voor de verwerking en doorgave ervan zoals beschreven in dit privacy beleid.

Registeren van uw persoonsgegevens

Als u zich inschrijft via onze website dan zullen wij als GNA uw gegevens registreren.

Uw gegevens worden opgeslagen, in het centrale – elektronische – klantenbestand van GNA.

Wij registreren uw persoonsgegevens in de volgende situaties:

  • U bezoekt onze website.
  • U stuurt ons een mail.
  • U meldt zich aan voor onze nieuwsbrief en/of marketingacties.
  • U vult een contactformulier in op onze website.

In zeldzame gevallen krijgen wij uw persoonsgegevens van derden. Bijvoorbeeld als u bij hen aangaf dat u informatie wilt ontvangen. In dergelijke gevallen zullen wij dan ook uw gegevens registreren.

In bovenstaande situaties kunnen wij de volgende informatie vragen en/of registreren. Uw geslacht, voornaam, familienaam, zakelijk telefoonnummer en -e-mailadres.

Gebruik van uw persoonsgegevens

GNA gebruikt uw persoonsgegevens:

  • om offertes op te maken
  • uitnodigingen uit te sturen
  • om u te informeren over wijzigingen van vergaderingen
  • om door u gestelde vragen te beantwoorden

Uw gegevens worden ook anoniem gebruikt in analyses. De resultaten daarvan stellen ons in staat om onze diensten en onze website te optimaliseren om zodoende uw tevredenheid als klant te verbeteren.

GNA stelt uw persoonsgegevens niet beschikbaar aan derden.

Inkijken en aanpassen van uw persoonsgegevens

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die GNA over u verzamelt. Mail daarvoor uw verzoek naar f.verbeek@gna.be

U krijgt binnen de vier weken een overzicht van uw gegevens die bij GNA zijn geregistreerd. Wenst u nadien bijkomende info of extra copies, dan zullen wij u de wettelijk voorzien vergoeding aanrekenen, en na ontvangst van uw betaling zullen wij u deze toesturen. Zijn uw gegevens onvolledig of onjuist? Dan kunt u dat schriftelijk kenbaar maken via het bovengenoemde mailadres.

Verzet

Wilt u niet langer gecontacteerd worden? Dan kunt u eveneens mailen naar bovenstaand emailadres.

Wij doen dan het nodige zodat u geschrapt wordt in ons systeem.